Home · Consignor Platform · Quality Control · Carrier Performance
Cost Tracking symbol

Tapahtuvatko toimitukset ajallaan?

Consignorin Carrier Performance -työkalua voidaan käyttää jakelun täsmällisyyden seuraamiseen sekä eri kuljetusliikkeiden tarkkuuden valvomiseen ja vertailuun.

Miten?

  • Consignor Portal kerää kaikki lähetysten aikatiedot.
  • Kirjaudu Consignor Portaliin ja siirry Carrier Performance -raporttiin tai -kaavioon.
  • Suodata tiedot paikan, kuljetusliikkeen, ajankohdan, tuotteen, palvelun tai lähetyksen tilan mukaisesti.
  • Vertaile kuljetusliikkeitä sekä tuotteita ja palveluita.
  • Tarkkaile kuljetusliikkeen kanssa solmitun palvelutasosopimuksen noudattamista.

Miksi?

  • Toimitusten täsmällisyys on asiakkaille tärkeää.
  • Yrityksesi voi seurata, tehdäänkö toimitukset ajallaan.
  • Voitte tiedottaa asiakkaille etukäteen, jos lähetys ei saavu perille ajallaan.
  • Asiakastyytyväisyys paranee.
  • Voitte käyttää raportteja tietojen analysointiin sekä taustatietoina kuljetusliikkeiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Tarkkuus on tutkimusten mukaan toimitusten tärkeimpiä suorituskykymittareita yhdessä nopeuden kanssa, tai ehkä jopa sen edellä. Consignorin Carrier Performance -työkalun avulla yrityksesi saa selkeän kokonaiskuvan jakelun tarkkuudesta, eli mitkä lähetykset on toimitettu ajallaan, mitkä ovat myöhästyneet ja mitkä toimitettu liian aikaisin.

Carrier Performance -työkalun toimintatapa

Consignor Portalin Carrier Performance -työkalun asetukset tehdään yrityksesi eri kuljetusliikkeiden kanssa solmimien palvelutasosopimusten (SLA) mukaisesti. Palvelutasosopimuksissa määritellään tuotekohtaiset kuljetusaikatavoitteet, esim. toimitus x päivässä tai tietyn toimitusajan kuluessa. Tavoitekuljetusaika lasketaan siitä hetkestä alkaen, kun lähetys laaditaan Consignorissa, ja se tallennetaan järjestelmään, jotta sitä voitaisiin myöhemmin verrata toteutuneeseen kuljetusaikaan. Toteutuneen kuljetusajan tiedot tulevat kuljetusliikkeen toimittamien jakelutietojen mukana, ja Carrier Performance -työkaluun voidaan lisätä kaikki sellaiset kuljetusliikkeet, jotka tarjoavat jakelutietopalveluita (joko omista järjestelmistään tai tarjoamamme Scan App -sovelluksen kautta).

Asetukset tallennetaan XML-tiedostoon, samoin kuin kuljetusliikkeiden kanssa eri alueille sovitut tavoitekuljetusajat ja noutopyyntösäännöt. Työkalussa voidaan käyttää joko tiettyjä yleisasetuksia, tai asetukset voidaan laatia erikseen alemmille tasoille (toimipaikka- ja käyttäjäkohtaisesti).

Kun XML-tiedosto on ladattu palveluun, Carrier Performance otetaan käyttöön ja Carrier Performance -raportit ovat käytettävissä Consignor Portalissa.

 

Kuljetusliikkeiden tehokkuuden seuranta

Carrier Performance -raporteissa ja -kaavioissa näytetään kaikkien lähetysten toimitustiedot. Lähetyksiä voidaan suodattaa toimipaikan, kuljetusliikkeen, ajankohdan, tuotteen, palvelun, tilan tai vastaanottajan mukaisesti, joten työkalun avulla voidaan seurata sekä yksittäisiä lähetyksiä että eri kuljetusliikkeiden tai tuotteiden ja palveluiden täsmällisyyttä.
Tietoja voidaan käyttää ennakoivasti asiakasviestinnässä ja niiden avulla voidaan myös varmistaa, että kuljetusliikkeet noudattavat yrityksesi kanssa solmittua palvelutasosopimusta.

 

Kerromme mielellämme lisää Carrier Performance -työkalusta ja Consignor Portalista.

Consignor Portalista on lisätietoja myös sivustomme FAQ-osiossa.