Home · Consignor Platform · Value-added services · Dangerous Goods
Cost Tracking symbol

Consignor helpottaa vaarallisten aineiden lähettämistä

Consignorin avulla vaarallisten aineiden lähettäminen on helpompaa, sillä Consignor automatisoi tarvittavien asiakirjojen tulostamisen ja tietojen lähettämisen kuljetusliikkeelle.

MITEN

  • Vaarallisia tavaroita koskevien asiakirjojen automaattinen tulostaminen.
  • Vaarallisten aineiden luettelo verkossa.
  • Integrointi DG Officeen.

MIKSI

  • Helpottaa vaarallisten aineiden lähettämistä.
  • Varmistaa, että asiakirjojen tiedot ovat oikein.
  • Helppo integroida.
  • Tulostaa kaikki vaarallisten aineiden lähettämiseen liittyvät rahtiasiakirjat.

VAARALLISET AINEET CONSIGNORISSA

Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan esim. räjähteitä, herkästi syttyviä ja myrkyllisiä aineita, tarttuvia tauteja levittäviä aineita sekä syövyttäviä ja radioaktiivisia aineita ja esineitä. Kun vaarallisia aineita lähetetään, lähetyksistä on annettava tarkat tiedot kuljetusliikkeelle, jotta kuljetusliike tietäisi, miten tavaroita on käsiteltävä. Vaarallisia aineita koskevien asiakirjojen on noudatettava tarkkoja oikeudellisia normeja, jotka voivat olla vaikeaselkoisia ja joiden selvittämiseen voi kulua paljon aikaa. Tästä syystä prosessin automatisointi Consignorin kautta kannattaa.

Consignor tulostaa tarvittavat vaarallisia aineita koskevat asiakirjat automaattisesti ja lähettää tiedot kuljetusliikkeelle. Voitte käyttää Consignorin Dangerous Goods -toimintoa, kuljetettiinpa kollit sitten maanteitse tai meritse ja olipa lähetyksen määränpää mikä tahansa. Prosessi on automatisoitu integroimalla se DG Officeen (DGM Finland Oy), ja näin varmistetaan, että vaarallisten aineiden kuvaukset ja asiakirjat ovat aina ajan tasalla ja että lähetykset voidaan toimittaa perille turvallisesti. DG Officeen integrointia ohjaa Consignorin integrointimoduuli. Jotta yrityksenne voisi käyttää Dangerous Goods -toimintoa, teidän on hankittava DG Officen käyttöoikeus joltakin DGM-kumppanilta.

 

TOIMINTAPERIAATE

Ensiksi yrityksenne täytyy liittyä jonkin DGM-kumppanin jäseneksi ja hankkia DG Officen käyttöoikeus, jotta voisitte lähettää vaarallisia aineita. Consignor voi auttaa löytämään DGM-kumppanin, jos yrityksellänne ei vielä ole sellaista. Käyttöoikeusavaimella Consignor on helppo yhdistää DG Officeen.

Vaarallisten aineiden tiedot luodaan DG Officen verkkoluettelon avulla. Se toimii tietokantana ja vaarallisten aineiden vahvistustyökaluna. Consignor kerää vaarallisten aineiden tiedot DG Officesta automaattisesti joko antamanne tai (esim. ERP-järjestelmästä) Consignoriin tuomanne tuotenumeron perusteella. Tämä säästää tuntikaupalla työaikaa, sillä vaarallisten aineiden asiakirjoja ei enää tarvitse täyttää manuaalisesti aina tällaisia tavaroita lähetettäessä. Lisäksi ohjelmiston sisäinen vahvistusjärjestelmä poistaa sakkojen ja onnettomuuksien vaaran.

 

Ottakaa meihin yhteyttä, jos teillä on jotakin kysyttävää Consignorin Dangerous Goods -toiminnosta. Voitte ottaa meihin yhteyttä täällä.

 

Saatte lisätietoja Dangerous Goods -toiminnosta myös sivustomme Help Center.