Uuden toiminnon avulla lähetystiedot voidaan anonymisoida EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti vaarantamatta kuitenkaan hyödyllisiä lähetyksiä koskevia tilastotietoja.

Toukokuussa 2018 voimaan tulleen henkilötietojen suojaamista koskevan EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella yksittäisellä henkilöllä on oikeus vaatia kaikkien häntä koskevien tietojen poistamista. Tällaisiin tietoihin kuuluvat esimerkiksi Consignorissa olevat lähetysten nimi- ja osoitetiedot.

Uusi anonymisointitoiminto on kätevä tällaisissa tapauksissa. Se anonymisoi tiedot lähetystasolla niin, että lähetystä ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön eikä kyseisiä tietoja enää luokitella tietosuoja-asetuksen määrittelemiksi henkilötiedoiksi. Peruslähetystiedot kuitenkin säilytetään tilastointia varten. Näin voit noudattaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja säilyttää samalla yleiskuvan lähetyksistäsi.

Löydät yksittäisen lähetyksen tietojen anonymisointia koskevan oppaan täältä.


Teksti: Consignor, news@consignor.com

Pidämme sinut ajan tasalla kuljetusasioissa. Seuraa Consignoria linkedin logo