Suomen hallitus on laatinut eduskunnalle esityksen sähköisten rahtikirjojen käytön sallimisesta kansainvälisissä tiekuljetuksissa. Sähköisten rahtikirjojen käyttö ei olisi esityksen mukaan pakollista, vaan osapuolet voisivat sopia paperisten asiakirjojen korvaamisesta sähköisillä.

Kyseessä on toistaiseksi vain esitys, jonka tarkoituksena on edistää logistiikka-alan digitalisaatiota. Jos esitys hyväksytään, kansainvälisiä tiekuljetuksia käyttävät yritykset saavat korvata paperiset rahtikirjat sähköisillä.

Lisätietoja esityksestä on täällä


Teksti: Consignor, news@consignor.com
Pidämme sinut ajan tasalla kuljetusasioissa. Seuraa Consignoria linkedin logo